Friday, July 20, 2007

Pemprosesan Isyarat

My Assignment
http://www.eng.ukm.my/~salina/course/pdf/chapter1.pdf
Memproses isyarat Analog/Selanjar dengan teknik pemprosesan isyarat digital
http://www.eng.ukm.my/~salina/course/pdf/chapter2.pdf

KOMPUTER

My Assignment
http://rangkaian.ukm.my/nota/nota1.pdf
http://rangkaian.ukm.my/nota/nota2.pdf
http://rangkaian.ukm.my/nota/nota3.pdf
http://rangkaian.ukm.my/nota/nota4.pdf
http://rangkaian.ukm.my/nota/nota5.pdf
http://rangkaian.ukm.my/nota/nota6.pdf
http://rangkaian.ukm.my/nota/nota7.pdf
Dasar Keselamatan ICT
http://rangkaian.ukm.my/nota/nota8.pdf

Pengenalan kepada konsep digital

My Assignment
http://metalab.uniten.edu.my/~yeoh/eeed144/bab1.pdf
file://C:\My Documents\bab1

Pengenalan sistem komunikasi

My assignment

file://C:\My Documents\Bab%203%20Komunikasi%20Data
http://www.pkb.edu.my/elearning/Bab%203%20Komunikasi%20Data.pdf
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...